La creació d’Adam

Es pot veure en el sostre de la Capella Sixtina, a Ciutat de Vaticà, Roma. Miquel Àngel va pintar aquesta obra entre 1508 i 1512 i és una de les nou escenes del llibre del Gènesi que es poden observar en el centre del sostre de la capella.
La Creació d’Adam ha marcat la mirada de l’home des del moment en què es va pintar fins als nostres dies. La Creació d’Adam segueix el mateix mètode de representació que la Creació d’Eva, fingint dos plans de realitat, un dels quals és la mateixa realitat de l’espectador. En terra, la figura d’Adam ja està modelada, esperant ser insuflada de vida. I en aquest punt el dit de Déu concentra tota la força terrible de la creació per transmetre-la a la seva criatura i convertir-la en el que és.

El detall aïllat de les dues mans resumeix en si mateix el misteri de la creació, de la vida humana.