Guernica

Sens dubte l’obra més famosa del pintor malagueny (Pablo Picasso) , la qual va acabar el 1937 a París i està inspirada en el bombardeig de Guernica a Espanya durant la Guerra Civil Espanyola. S’exhibeix al Museu Reina Sofia de Madrid.
Reflex fidel d’una època i d’unes luctuoses i dramàtiques circumstàncies, el llenç Guernica va néixer per formar part del Pavelló Espanyol a l’Exposició Internacional de París, de 1937. Tot i això, tant els esbossos com el quadre no contenen cap al·lusió a successos concrets, sinó que, per contra, constitueixen un al·legat genèric contra la barbàrie i el terror de la guerra. La sobrietat cromàtica, la intensitat de tots i cadascun dels motius, i l’articulació d’aquests mateixos motius, determinen l’extremat caràcter tràgic de l’escena, que s’anava a convertir en l’emblema dels punyents conflictes de la societat dels nostres dies.